Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze contactgegevens:

Secretaris:
M.C. Smit - Demmerik 46a - 3645 EC Vinkeveen

Telefoon: 0297 261 576
E-mail: degroenevenen@hetnet.nl

Fiscaalnummer: 8165.83.535

Ons bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 9102270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI en Beleidsdocument De Groene Venen

Ook De Groene Venen ontkomt er niet aan. Als vereniging zijn wij wettelijk verplicht om aan
een
aantal zaken te voldoen. Zo beschikken wij uiteraard over een ANBI-verklaring. ANBI staat
voor
'Algemeen Nut Beogende Instelling' en dat is op zijn beurt weer:

a. een instelling - niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een
coöpatie,
een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van
deelgerechtigdheid
kunnen worden uitgegeven - die:

1. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
2. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
3. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij
    ministeriële
regeling aangewezen staat, en
4. door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
b. een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij
    ministeriële
regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aan-
    gemerkte instelling indien en
zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
5. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
    Wetboek
zijn algemeen nut beogende instellingen.

Voor organisaties als de onze is het belangrijk om een ANBI-verklaring van de belastingdienst
te hebben,
niet alleen voor De Groene Venen zelf maar ook voor potentiële donateurs. Voor
hen is deze status
aantrekkelijker omdat ze op deze manier weten dat een gift aan De Groene
Venen aftrekbaar is voor
de belasting als persoonsgebonden aftrek. Mocht u er ooit aan denken
om onze vereniging een gift te
doen, dan wij zijn vanzelfsprekend van harte bereid u te helpen
met alle fiscale aspecten.


Op deze pagina zal De Groene Venen haar beleidsdocumenten publiceren. Het staat u vrij om
contact
met ons op te nemen als u vragen heeft of meer informatie over deze documenten
wenst.


Klik op de link om het leesbare document te openen.